SPINALNA MANIPULACIJA REŠAVA BOL U LEĐIMA

Spinalnu manipulaciju u centru za pravi tretman izvodi MrPh Nikola Radosavljević koji je sertifikovan za ovu tehniku od strane OMT Training –  Mr. Giles Gyer iz Engleske. Spinalna manipulacija se preporučuju kao tehnika protiv bolova u leđima.

Bol u donjem delu leđa (bol u leđima) je česta pojava koja smanjuje kvalitet svakodnevnog života. Može da dovede do nesposobnosti za rad i uzrokuje dodatne troškove.

Spinalna manipulacija je tehnika usmerena na kičmu i udove i uključuje manipulaciju i mobilizaciju. Ručno se mobilizira kičma pasivno pomerajući zglobove kičme unutar klijentovog opsega pokreta koristeći spori, blagi pokret koji počinje malim rasponom i postepeno povećava opseg pokreta.

Kičmeni stub je najznačajniji faktor u očuvanju uspravnog položaja čovečijeg tela. Dve glavne karakteristike kičmenog stuba su antigravitaciono podupiranje i fleksibilnost. Kičma je centralni potporni sistem tela, skelet – koštani deo – je naravno osnova, zglobovi dozvoljavaju pokrete, a mišići ih realizuju. Između koštanih segmenata kičme – kičmenih pršljenova – nalaze se diskusi, elastični nosači težine koji obezbeđuju pokret u svim pravcima. Diskusi su mekani, mogu se stiskati, rastezati i tako amortizovati, ublažiti opterećenje. Međutim ti pritisci bi i dalje bili preveliki da mišići koji ne samo što kičmi pomažu u kretanju, već svojom napetošću, tonusom umanjuju opterećenje kičme. Da bi podnela opterećenja – 17 puta manja nego da je ravna – kičma je razvila krivine – u vratnom delu lordozu, u grudnom kifozu, lumbalnom lordozu u sakralnom kifozu.

Spinalna manipulacija je upotreba sila (brzo, plitko guranje) do kičmenih zglobova koji se kreću do malo izvan njihovog normalnog kretanja. Spinalna manipulacija je često praćena zvučnim “tata“.

Ovo se može smatrati rastvorenim gasom koji se ispušta iz spojeva tečnosti sa brzim padom pritiska. Ovaj gas se naglo udara u male mehuriće, čineći zvuk. Studije su pokazale da nije uvek bitno čuti zvučni pop za kičmenu manipulaciju da radi.

Cilj je vratiti funkciju  i smanjiti bol. Spinalna manipulacija i dalje je najuspešnija kada je u pitanju prilagođavanje životnog stila, kao i aktivni tretmani, kao što su istezanje i vežbanje.

POMAŽE KOD RAZNIH BOLOVA U TELU

Postiže se kratkim i brzim potiskom uz zvučni fenomen (klik ili pop). Nakon čega klijent oseti smanjenje bola i olakšanje, a pun efekat ove tehnike sledi nakon nekoliko sati.

Spinalna manipulacija daje dobre rezultate kod:

  • akutnih bolova vrata i leđa
  • vrtoglavica
  • glavobolje
  • ukočenost vrata i ramenog pojasa
  • išialgije