KVANTNI TRETMANI NA E LYBRA APARATU

Kvantni tretman radimo na biorezonantnom aparatu E LYBRA koji je  konstruisan da analizira biopolje klijenta.

Analiziranjem aparat pronalazi u biopolju sve energetske obrasce i obeležava one koje nisu u ravnoteži.

Dok radi analizu biopolja istovremeno (biofeedback polugom) šalje odgovarajuće energetske obrasce nazad, ka klijentu. Ti obrasci dovode do uspostavljanja ravnoteže organizma na svim nivoima.

Kvantni tretman e lybra kvantnim aparatom koji se koristi u centru za pravi tretman u Požarevcu

KAKO RADI KVANTNI APARAT

Pošto je e lybra softver rađen po holističkom pristupu onda kvantni tretman na ovom aparatu posmatra čoveka kao celinu, zajednicu fizičkog tela, energija u telu i emotivno-mentalnog aspekta čoveka.

Sistem pronalazi disbalanse u biopolju koji se još nisu manifestovali na fizičkom nivou. Od velike pomoći je preventivno delovanje jer, otklanjajući ove disbalanse,  započinje oporavak telesnih sistema dok se simptomi još nisu javili.

Kvantni tretman e lybra kvantnim aparatom koji se koristi u centru za pravi tretman u Požarevcu

Za vreme tretmana telo ulazi u proces biološke rezonancije sa sistemom e-lybra. Sistem vrši merenja energetskih oblika supstanci iz tela.

Merenjem energetskog oblika 450 hiljada supstanci (bakterije, virusi, paraziti, alergeni, toksini, minerali, vitamini, zdrava-bolesna tkiva, hormoni, neurotransmiteri, razni homeopatski i drugi lekovi) dobijen je Matrix.

Bioenergetski Matrix je osnova za konstruisanje biorezonantnog biofeedback anti-stres sistema koji sadrži energetsku frekvenciju ili ”energetski zapis” materije i mogućnost da deluju na disbalans sa kojim rezonuje.

Nakon testa i obrade podataka sledi korigovanje pronađenog disbalansa. Ovaj proces se odvija simultano tako da se može pratiti svaki detalj na monitoru. Ovi balansirajući biorezonantni šabloni se šalju klijentu u toku tretmana putem kaiševa sa elektrodama koji su udobno povezani na ruke klijenta.Tretman je bezbolan tako da klijent u toku tretmana može da drema ili čita neku literaturu.

KAKO RADI KVATNI TRETMAN NA DALJINU

Iako ovo zvuči nadrealno, u energetskoj medicini je to standardna praksa. Deo konstrukcije e-lybra aparata uključuje prenosnicu do svesnosti odabranog klijenta, što joj omogućava da izvede snažno energetsko balansiranje na daljinu (klijent nije prisutan).

Da bi ova prenosnica bila što je moguće jača e-lybra koristi uzorkovanja kose (biološki uzorak) koja se očitava i potom se kreira elektronski zapis uzorka morfogenetičkog polja, koji se skladišti u memoriju aparata.

Kada se klijent balansira sa daljine ova uskladištena veza se koristi da se prime informacije od klijenta, kao i da se njemu povratno pošalju šabloni preko ovog kvantnog mosta. Ti podatci se deponuju na elektronsku kapsulu individualno formiranu za svakog klijenta, koju on nosi sa sobom. Idealno je za  sve klijente koji su onemogućeni da dođu lično iz bilo kog razloga .

Ovakav tretman se obično pušta tokom noći jer je aparat danju zauzet za direktno tretiranje. Na ovaj način se tretiraju i  deca koja se ne mogu direktno povezati na aparat iz nekog razloga.

Kvantni tretman e lybra kvantnim aparatom koji se koristi u centru za pravi tretman u Požarevcu

Mogućnosti E Lybra aparata su ograničene samo kreativnošću praktičara.