Ovaj tretman je namenjen klijentima koji već rade na sebi i koji su ozbiljni u tom radu

Emotivno energetski tretman na E lybra aparatu sa vežbama se sastoji iz tri bitna segmenta:

  1. Analiziranje biopolja E lybra aparatom visoke tehnologije
  2. Vođeni rad na emotivnim nabojima sa iskusnim praktičarem
  3. Lični trud u vidu redovnog praktikovanja zadatih vežbi i čitanju zadatih tekstova

E LYBRA EMOTIVNA ENERGETSKA ANALIZA BIOPOLJA

Prvi deo tretmana je  rad sa E Lybra kvantnim aparatom

  • Tretman počinje inicijalnim poravnjavanjem klijenta sa aparatom koje traje 15 minuta.
  • Nakon toga se radi biorezonantno skeniranje celog organizma i određivanje kritičnih kategorija koje traje 5 minuta.
  • Sledeće je MULTIPSIHOLOŠKI  program koji uklanjanja sve energetske obrazace negativnih emocija koje ometaju ozdravljenje. Ovaj deo tretmana traje 25 minuta.
  • Sledeće je faza analize i balansiranje biopolja gde aparat analizira kritične kategorije koje je pronašao u biopolju klijenta i u njima pronalazi energetske obrasce koji imaju neki disbalans i šalje nazad one koje su korisni za tog klijenta. Ovaj deo tretmana traje 15 minuta.
  • Sada se radi NeuroTech a to je program koji pronalazi ključne negativne emocije i šalje obrasce pozitivnih koje su polariteti tih negativnih emocija. Ovaj deo tretmana daje jako dobre uvide u emotivno stanje. Traje 15 minuta.
  • Sledeće je skeniranje posle tretmana i poređenje disbalansa sa početka i na kraju tretmana u trajanju od 5 minuta.
  • Poslednja faza tretmana je uzemljenje i zatvaranje svih energetskih kanala klijenta koje smo na početku tretmana otvorili. Ova deo traje 10minuta.

Ceo tretman traje 90 minuta

RAD NA EMOCIJAMA, POLARITETIMA I BLOKADAMA

Tokom rada na E lybra aparatu paraleno se rade tretmani za oslobađanje od emotivnih problema radom na polaritetima. Rade se tehnike koje su klijentu prihvatljive i koje daju momentalne rezultate.

Izveštaji koje daje E lybra aparat služe kao smernice u radu i podstiču klijenta na razrešavanje emotivnih blokada koje ga onemogućavaju da ima kvalitetan i ispunjen svakodnevni život.

VEŽBE ZA EMOTIVNO ENERGETSKI BALANS

Nakon završenog tretman u centru i na osnovu svih analiza i rada MrPh Nikola Radosavljević sprema individualni program vežbi i tekstova za svakog klijenta.

Tekstovi i opisi vežbi se šalju e-mailom u roku od 7 dana nakon tretmana.

Tokom mesec dana klijenti imaju konstatnu podršku i mogu se obratiti praktičaru za sva dodatna pitanja ili poteškoće u radu.

EMOTIVNA I KONSTANTNA PODRŠKA SU ONO ŠTO NAŠ RAD ČINI POSEBNIM

Cena ovog tretmana je 9.500 dinara.

U tu cenu su uključena sva tri segmenta tretmana kao i konstanta podrška u ličinom radu. Tretman se može ponavljati jednom mesečno ili po potrebi.