• KOMBINOVANI TRETMAN protiv bolova –   2.000 din 

Kombinacija tretmana akupunkturom, ventuzama, spinalnom manipulacijm, kinezi trakama, Bioptron lampom i Ceragem termomasažom. Traje od 45 do 60 minuta

 • TRETMAN akupunkturom –   1.500 din 

Tretman tela stimulacijom akupunkturnih tačaka protiv bolova. Traje oko 45 minuta

 • TRETMAN ventuzama –   1.500 din 

Tretman tela čašama radi relaksacije i protiv bolova. Traje oko 45 minuta

 • SPINALNA MANIPULACIJA –   500 din 

Ručni tretman kičme radi oslobađanja od bolova i bolje pokretljivosti. Traje 15 minuta

 • TRETMAN Kinezi trakama –   1.000 din 

KINESIO TAPING je procedura korišćenja specijalnih elastičnih traka koje bez lekova koriguju funkciju mišića (olakšavaju pokret) i smanjuju bol imobilizacijom mišićne fascije (opne). Traje 30 minuta

 • KVANTNA ANALIZA za odrasle –   2.000 din 

Analiza na kvantom magnetnom analizatoru za odrasle sa tumačenjem rezultata i preporukama. Traje oko 60 minuta

 • KVANTNA ANALIZA za decu do 12 godina – 1.000 din

Analiza na kvantom magnetnom analizatoru za decu sa tumačenjem rezultata i preporukama. Traje oko 30 minuta.

 • KVANTNI TRETMAN NA E LYBRA APARATU pojedinačan-  2.000 din   

Direktni ili daljinski tretman na e lybra aparatu u trajanju od 60 minuta

 • KVANTNI TRETMAN NA E LYBRA APARATU daljinski – 4.000 din   

Daljinski tretman na e lybra aparatu u trajanju od 6 sati

 • KVANTNI TRETMAN NA E LYBRA APARATU formule –  5.000 din   

Tretman dopune elektronske kapsule na e lybra aparatu sa specifičnim formulama

 • KVANTNI TRETMAN NA E LYBRA APARATU kontrolni –  6.000 din   

Direktan tretman u trajanju od 2 sata ili daljinski u trajanu od 12 sati na e lybra aparatu

 • KVANTNI TRETMAN NA E LYBRA APARATU osnovni – 10.000 din   

Kvantna magnetna analiza i direktan tretman na e lybra aparatu u trajanju od 3 sata uz elektronsku kapsulu

 • KVANTNI TRETMAN NA E LYBRA APARATU osnovni sa kontrolnim –  12.000 din   

Kvantna magnetna analiza, direktan tretman od 3 sata uz elektronsku kaspulu i daljinski tretman (kroz 30 dana) od 12 sati na e lybra aparatu 

 • KVANTNI TRETMAN NA E LYBRA APARATU kompletan –  16.000 din   

Kvantna magnetna analiza, direktan tretman od 3 sata uz elektronsku kaspulu, dva direktna tretmana ( na 7 dana) od 90 minuta  i daljinski tretman (kroz 30 dana od prvog tretmana) od 12 sati na e lybra aparatu

 • TRETMAN ZA OSLOBAĐANJE OD EMOTIVNIH PROBLEMA – 2.000 din 

Alternativne tehnike za oslobađanje od emotivnih problema. Traje 60 minuta

 • BIOPTRON LAMPA   –   300 din  

Polarizovana fokusirana svetlost za regenereciju tkiva i podizanje imunuteta. Traje 15 minuta.

 • CERAGEM TERMOMASAŽA relaks –  300 din   

Jedna opuštajuća relaks masaža u trajanju od 18  minuta

 • CERAGEM TERMOMASAŽA tretman –  600 din 

Jedna tarapeutska masaža sa programom po izboru o odnosu na tegobe u trajanju od 36 minuta

 • CERAGEM TERMOMASAŽA tretman i relaks  –  800 din 

Kombinacija opuštajuće i tarapeutske masaže sa odgovarajućim programom u odnosu na tegobe u trajanju od 54 minuta