Kombinacija tretmana akupunkturom, ventuzama, spinalnom manipulacijm, kinezi trakama, Bioptron lampom i Ceragem termomasažom.Traje od 45 do 60 minuta.

Tretman tela stimulacijom akupunkturnih tačaka protiv bolova. Traje oko 45 minuta

Tretman tela ventuzama/čašama radi relaksacije tela i kao deo tretmana protiv bolova. Traje oko 45 minuta

Ručni tretman kičme radi oslobađanja od bolova i bolje pokretljivosti. Traje 15 minuta

KINESIO TAPING je procedura korišćenja specijalnih elastičnih traka koje bez lekova koriguju funkciju mišića (olakšavaju pokret) i smanjuju bol imobilizacijom mišićne fascije (opne). Traje 30 minuta

Analiza na kvantom magnetnom analizatoru za odrasle sa tumačenjem rezultata i preporukama. Traje oko 60 minuta

Analiza na kvantom magnetnom analizatoru za decu sa tumačenjem rezultata i preporukama. Traje oko 30 minuta.

Kvantni tretmani na E lybra aparatu za širok spektar stanja. U zavisnosti od potreba klijenta  određuje se vrsta tretmana, kominacija i trajanje tretmana.

Ovaj tretman je namenjen klijentima koji već rade na sebi i koji su ozbiljni u tom radu. Emotivno energetski tretman na E lybra aparatu sa vežbama se sastoji iz tri bitna segmenta: analiziranje biopolja E lybra aparatom visoke tehnologije, vođeni rad na emotivnim nabojima sa iskusnim praktičarem, lični trud u vidu redovnog praktikovanja zadatih vežbi i čitanju zadatih tekstova

Ovaj tretman je namenjen klijentima koji žele da rade na svojim energetskim centrima. Analiza i balansiranje čakri  tretman se radi uz pomoć E lybra apara i uz vežbe se sastoji iz tri segmenta: analiziranje biopolja E lybra aparatom visoke tehnologije, razgovor sa iskusnim praktičarem, lični trud u vidu redovnog praktikovanja zadatih vežbi i čitanju zadatih tekstova

Biorezonantno skeniranje organizma kvantnim E lybra aparatom je namenjeno svima koji žele da provere energetsko stanje svog biopolja. Prednost rada na E lybra aparatu je to što dok analiza on simultano radi i balansiranje.

Polarizovana fokusirana svetlost za regenereciju tkiva i podizanje imunuteta. Traje 15 minuta.

Jedna opuštajuća relaks masaža u trajanju od 18  minuta

Jedna tarapeutska masaža sa programom po izboru o odnosu na tegobe u trajanju od 36 minuta

Kombinacija opuštajuće i tarapeutske masaže sa odgovarajućim programom u odnosu na tegobe u trajanju od 54 minuta