KVANTNI MAGNETNI ANALIZATOR

Kvantnu magnetnu analizu organizma radimo na KVANTNOM MAGNETNOM ANALIZATORU. To je birezonatni aparat i predstavlja savremenu tehnologiju baziranu na kvantnoj fizici. Za procenu stanja organizma koristi frekvencije elektromagnetnih impulsa tela.

Ljudsko se telo sastoji od velikog broja ćelija koje neprekidno rastu, razvijaju se, diferenciraju, regenerišu se i umiru, ali se i neprestano obnavljaju kroz sopstvenu deobu.

U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija se podeli  u minuti, a krvne ćelije se obnavljaju oko 100 miliona u jednoj minuti. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, jezgra atoma elemenata koja stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija i elektroni koji se kreću oko jezgra su u neprestanim promenama konstantno emitujući elektromagnetne talase.

Kvantni magnetni analizator za kvantnu analizu u centru za pravi tretman u Požarevcu

Signali elektromagnetnih talasa koji se emituju u ljudskom telu oslikavaju specifično stanje ljudskog organizma, a emitovani elektromagnetni talasi se razlikuju u različitim stanjima ljudskog tela i mogu pokazivati manji ili veći disbalans. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma (jer 3-5 godina pre ispoljavanja bolesti na fizičkom nivou dolazi do promena na ćelijskom nivou koje aparat registruje).

KVANTNA MEDICINA I KVANTNI APARATI

Kvantna analiza (analiza poremećaja elektromagnetnih frekvencija ćelija) je nastala za potrebe svemirskog programa vazduhoplovstva. Primenjivana je za kontrolu zdravlja astronauta, pilota, vrhunskih sportista i ljudi specijalnih zanimanja.

Pokazavši izvanredne rezultate, kvantna analiza počela se šire primenjivati i danas je dostupna svim ljudima koji vode računa o svojoj dobrobiti. Kvantna medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije.

Kvantni biomagnetni analizator zdravstvenog stanja je najnoviji izum tehnologije u koji su sjedinjene medicina, elektrotehnologija, bioinformatika i druge nauke. Izumeo ga je tim medicinskih i kompjuterskih stručnjaka i zasnovan je na nekoliko stotina hiljada kliničkih slučajeva koji su praćeni dugi niz godina. Korišćenjem posebnog senzora koji detektuje slabo magnetno polje našeg tela, stotine informacija vezanih za našu zdravstvenu sliku biće obrađeno za samo nekoliko minuta. Na ovaj način možemo dobiti preventivne informacije kojima možemo regulisati zdravstveno stanje osobe koja se analizira. 

 

Kvantni magnetni analizator za kvantnu analizu u centru za pravi tretman u Požarevcu

Metod kvantne biomagnetne analize je brz i tačan i predstavlja neinvazivni spektralni metod testiranja koji je pogodan za proveru  stanja organizma.

Nalazi prikazuju kompleksnu sliku funkcionalnog stanja celog organizma. Bez vađenja krvi i neprijatnih ispitivanja, dobija se analiza funkcionalnog statusa organizma.

Jednostavnim držanjem elektromagnetnog senzora u svom dlanu, rezultati analize svih organa i organskih sistema ispitaniku su dostupni u roku od samo nekoliko minuta. Dobijamo informacije o funkcionalnom zdravstvenom stanju našeg organizma 3-5 godina pre nego sto se ispolji poremećaj.  Na nivou ćelija dolazi do određenih promena koje aparat registruje, a koje se obično ne registruju biohemijskim analizama. 

 

Kvantni magnetni analizator za kvantnu analizu u centru za pravi tretman u Požarevcu

Te informacije koje dobijamo ovakvom analizom su izuzetno značajne za prevenciju i očuvanje zdravlja.

Koje sve sisteme je moguće analizirati?

Aparat vrši analizu 40 glavnih stavki i preko 300 parametara koje uključuju:
kariovaskularnu analizu,
cerbrovaskularnu analizu,
stanje kranijalnih živaca, stanje digestivnog sistema,
želudac i creva, jetru i žuč,
pankreas i debelo crevo,
prisustvo masti, šećera i
toksina u krvi, funkciju
bubrega, pluća i respiratorni
trakt, mišićno-ligamentarni i
koštano-zglobni sistem,
mineralnu gustinu kostiju i
reumatizam, vitamine, minerale
i gradivne elemente kao što su
gvožđe, selen, cink, kalijum kalcijum,
zatim aminokiseline, koenzime i koncentraciju teških metala, alergene,
kolagen i stanje kože, endokrini i imunološki sistem, gojaznost,
ginekologiju, menstrualni ciklus i dojke,
urologiju, prostatu i spermoanalizu,
alkalnost tela, akupunkturne kanale,
fizičko i mentalno stanje organizma i analizu ukupnog stanja.

Nadoknadom minerala i vitamina koji su nam deficitarni, promenom načina ishrane, redovnom fizičkom aktivnošću i kretanjem značajno možemo uticati na poboljšanje našeg zdravstvenog stanja što se na aparatu može registrovati ponovnim testiranjem .

Prednost ovakvog testiranja je brza, bezbolna, pouzdana, udobna, neinvazivna i precizna provera stanja celog organizma, bez štetnih zračenja, a kvantni biomagnetni analizator registruje promene u elektromagnetnom polju i talasima čoveka, kao i prekid informacija na ćelijskom nivou mnogo pre prve pojave jasnih simptoma.