Ovaj tretman je namenjen klijentima koji žele da rade na svojim energetskim centrima.

Analiza i balansiranje čakri  tretman se radi uz pomoć E lybra apara i uz vežbe se sastoji iz tri segmenta:

  1. Analiziranje biopolja E lybra aparatom visoke tehnologije
  2. Razgovor sa iskusnim praktičarem
  3. Lični trud u vidu redovnog praktikovanja zadatih vežbi i čitanju zadatih tekstova

E LYBRA ANALIZA I BALANSIRANJE ČAKRI

Prvi deo tretmana je  rad sa E Lybra kvantnim aparatom

  • Tretman počinje inicijalnim poravnjavanjem klijenta sa aparatom koje traje 15 minuta.
  • Zatim se pušta program za analiza ČAKRI koji uklanjanja sveblokade u čakrama koje ometaju ozdravljenje. Ovaj deo tretmana traje 25 minuta.
  • Sledeće je faza analize i balansiranje biopolja kroz kategorije koje se tiču čakri  tako što aparat pronalazi energetske obrasce koji imaju neki disbalans i šalje nazad one koje su korisni za tog klijenta. Ovaj deo tretmana traje 25 minuta.
  • Poslednja faza tretmana je uzemljenje i zatvaranje svih energetskih kanala klijenta koje smo na početku tretmana otvorili. Ova deo traje 10minuta.

Ceo tretman traje 75 minuta

PODRŠKA I RAZUMEVANJE SU VAŽANI ZA OTPUŠTANJE BLOKADI

Tokom rada na E lybra aparatu klijnet razgovara sa praktičarem koji razgovorom i pravi pitanjima istražuje sve blokade energije.

Izveštaji koje daje E lybra aparat služe kao smernice u radu i pomažu klijentu i praktičaru da odaberu najbolji način za uklanjanje blokada koje klijenta onemogućavaju da ima kvalitetan i ispunjen svakodnevni život.

VEŽBE SU VEOMA, VEOMA VAŽNE KOD BALANSIRANJA ČAKRI

Nakon završenog tretman u centru i na osnovu svih analiza MrPh Nikola Radosavljević sprema individualni program vežbi i tekstova za svakog klijenta.

Tekstovi i opisi vežbi se šalju e-mailom u roku od 7 dana nakon tretmana.

Tokom mesec dana klijenti imaju konstatnu podršku i mogu se obratiti praktičaru za sva dodatna pitanja ili poteškoće u radu.

LIČNI TRUD JE ONO ŠTO ĆE NAPRAVITI RAZLIKU

Cena ovog tretmana je 8.000 dinara.

U tu cenu su uključena sva tri segmenta tretmana kao i konstanta podrška u ličinom radu. Tretman se može ponavljati jednom meesečno ili po potrebi.